Thursday, December 19, 2019

Posta elektronike nuk ka vdekur, por është thelbësore


Gjatë dy viteve të kaluara, ju ka të ngjarë të keni dëgjuar ,ose të njiheni me shprehjen "emaili ka vdekur". Një kërkim i shpejtë në Google me kete shprehje do te shfaqi gati 2 miliardë artikuj qe parashikojne se posta elektronike po vdes. Realiteti është krejt i kundërt pasi email ndihmon kompanitë të krijojnë nje marrëdhënie me klientët e tyre.
Specialisti i marketingut dhe analitikës Twilio SendGrid ka botuar raportin e tretë të Global Benchmark për email, me një pjesë të studimit kushtuar analizimit të marrësve dhe dërguesve të postës elektronike. Raporti zbuloi se 95% e të anketuarvë të gjeneratës së re(gjenerata Z) dhe milenium deklaruan se emaili i tyre personal është thelbësor për jetën e përditshme.

Studimi gjithashtu shqyrton faktorët të ndryshëm duke përfshirë shpeshtësinë e dërgimit, personalizimin dhe llojet e ndryshme të mediave për të siguruar të dhëna mujore nga mbi 60 miliardë email-e.

Në të gjitha grupmoshat në SH.B.A dhe në Sh.B.A., 84% e të anketuarve kontrollojnë emailin e tyre të paktën një herë në ditë, me shumicën e njerëzve që kontrollojnë mesazhet ne email shumë herë gjatë gjithë ditës.
English


Global email benchmark report finds email isn’t dead – it’s essential

Over the past couple of years, you have likely heard — or become familiar with — the phrase “email is dead.” A quick Google search for phrase populates nearly 2 billion links to predictions that the channel is dying. The reality is quite the opposite; email notoriously averages strong return rates and helps brands establish relationships with their customers.

Email marketing and analytics provider Twilio SendGrid has published its third Global Email Benchmark Report, with a portion of the study dedicated to analyzing email recipients and senders. The report found that 95% of Gen Z and Millennial respondents stated that their personal email, notably not their work email, is essential to their daily lives.

The study also examines factors including open rates, send frequency, personalization and different media types to provides monthly engagement data from over 60 billion emails.
Across all age groups in the U.S. and the U.K., 84% of respondents check their email at least once a day, with the majority of people checking messages numerous times throughout the day.Wednesday, December 11, 2019

Trendet e marketingut dixhital për vitin 2020


Në prag të çdo viti të ri është e rëndësishme të njihemi me tendencat më të reja në fushën e marketingut dixhital.

Kjo formë marketingu është pjesë e pandashme tashmë e çdo kompanie ndaj do ju prezantojmë disa nga trendet e vitit 2020 që do ju ndihmojnë të zhvilloni më shumë biznesin tuaj.
Tendencat kryesore të marketingut dixhital për vitin 2020 janë:

  • Kërkimi me anë të zërit - 55% e familjeve pritet të zotërojnë pajisje inteligjente që realizojnë kërkimin me anë të zërit deri në vitin 2022, prandaj duhet t’i jepni përparësi kësaj teknologjie në vitin 2020.
  • Aplikacionet Sociale - Ne 2020 do të shohim më shumë marka që përdorin keto aplikacione për të komunikuar me klientët e tyre. Jo vetëm që aplikacionet e rrjeteve sociale lejojnë një marketing jashtëzakonisht të personalizuar, por është gjithashtu një mënyrë e përshtatshme që klientët tuaj të kenë kontakte të drejtpërdrejta me biznesin tuaj.
  • Personalizimi - Eshtë koha për t’i thënë lamtumirë reklamave të përgjithshsuara. 80% e konsumatorëve thonë se kanë më shumë të ngjarë të blejnë nga një kompani që ofron produkte të personalizuara, ndaj marketingu i personalizuar duhet të përfshihet në strategjinë tuaj për vitin 2020.
  • Përmbajtja interaktive - Përmbajtja interaktive e re dhe origjinale do të ndihmojnë që marka juaj të depërtojë në treg. 91% e konsumatorëve janë në kërkim të përmbajtjes më interaktive kur janë duke blerë në internet. Pra, produkte që ofrojne blerje online, AR / VR, video me 360 gradë, kuize dhe sondazhet duhet të jenë shtesa tjetër e planeve të marketingut të përmbajtjes suaj për vitin e ardhshëm.
  • Transparenca - Konsumatorët po kërkojnë transparencë dhe 94% e tyre qëndrojnë besnikë ndaj markave që ofrojnë transparencë të plotë. Në fund të fundit, ndershmëria është gjithmonë politika më e mirë.
  • Ofertat inteligjente në Google Ads -Automatizimi dhe ofertat inteligjente në Google Ads pritet të bëhen normë. Këto përmirësime do t'ju ndihmojnë të optimizoni më mirë ofertat tuaja, duke ju dhënë mundësinë për të maksimizuar fitimet.

Manderina Promotions është e specializuar në fushën e marketingut dixhital dhe numëron raste të suksesshme të fushatave online.

Wednesday, November 20, 2019

Google konfirmon hakimin e kamerave Android

Ekipi i hulumtimit të sigurisë në Checkmarx e ka kthyer në ‘zakon’ zbulimin e dobësive alarmante në teknologji, duke marrë parasysh kërkimet e mëparshme mbi aplikacionin Tinder dhe Amazon Alexa. I radhës në këtë listë është Samsung dhe Google. Checkmarx mesa duket ka zbuluar disa probleme me smartphone te kompanisë Google dhe Samsung.
Kërkimi është realizuar fillimish mbi smartphone-et Pixel 2XL dhe Pixel 3. E njëjta teknikë është përdorur dhe mbi smartphone të kompanisë Samsung. Fushata kërkimore që është realizuar ka arritur të nxjerrë në pah një menyrë për të hakuar aplikacionin e kamerës të smartphone. Disa nga veprimet që një haker i jashtëm mund të ndërrmari janë:
1. Të bëjë foto duke përdorur kamerën e telefonit dhe ta shkarkojë në server
2. Të regjistrojë video me kamerën e telefonit dhe ta shkarkojë në server
3. Të regjistrojë dy anët e një bisede telefonike
4. Të regjistrojë ose të bëjë screenshot të një telefonate me kamera
5. Të aksesojë GPS dhe vendin ku keni realizuar fotot e ndryshme që keni në telefon
6. Të aksesojë foto dhe video që i keni në telefon
Të gjitha këto veprime ndodhin në fshehtësi dhe kamera ose telefoni juaj nuk jep asnjë njoftim. Nuk ka rëndësi nëse telefoni juaj është i kycur ose jo pasi gjithcka ndodh pa u vënë re nga përdoruesi. Nga kjo cënueshmëri e telefonave inteligjent janë prekur një numer i madh përdoruesish.
Megjithatë, pasi Checkmarx paraqiti nje raport të këtyre cënueshmërivene 4 korrik, të dyja kompanitë kanë marrë masa gjatë këtyre muajve për ta rregulluar në kohë këtë problem.

English

Google Confirms Android Camera Security Threat

The security research team at Checkmarx has made it a 'habit' to detect alarming vulnerabilities in technology, given previous research on the Tinder and Amazon Alexa apps. Next on this list are Samsung and Google. Checkmarx seems to have detected some problems with the smartphones of Google and Samsung. The search was initially carried out on Pixel 2XL and Pixel 3 smartphones. The same technique was used on Samsung smartphones. The research campaign has come up with a way to hack the camera app on the smartphone. Some of the actions that an external attacker can take are:
1. Taking a photo using the phone's camera and download it to the server
2. Record video with the camera of the phone and download it to the server
3. Record two sides of a telephone conversation
4. Record or take screenshots of a video call
5. Access the GPS and the places where you took the various photos you have on the phone
6. Access photos and videos you have on your phone
All of these actions take place in secret, and your camera or phone does not give any alerts. It doesn't matter if your phone is locked or not as everything happens unnoticed by the user. This vulnerability of smartphones has affected a large number of users. However, after Checkmarx submitted a report on these vulnerabilities on July 4, both companies have taken steps during these months to address this problem promptly.

Tuesday, November 19, 2019

6 mënyra të sukseshme për të rritur bizesin tuaj nëpërmjet marketingut dixhital


Për çdo biznes është shumë e rëndësishme të përfshihet në marketingun dixhital për të tërhequr sa më shumë klientë. Shumë prej këtyre bizneseve gabojnë kur mendojnë se duhet të përdorin vetëm mënyrën tradicionale të marketingut. Megjithatë, me mundësitë që ofrojnë reklamat në internet (Google ads) është më e lehtë se kurrë për të synuar klientë. Ekzistojnë disa fusha specifike të marketingut dixhital që ju ndihmojnë në zhvillimin e biznesit tuaj dhe duhet patjetër të përfshihen në strategjinë tuaj të marketingut. Ne ju njohim me 6 mënyra që ju mund t’i përdorni për promovimin e biznesit tuaj.

1. Reklamat në Facebook (Facebook Ads)
Duke qenë se Facebook është një nga aplikacionet më të përdorura nga të gjitha moshat është shumë e lehtë të krijosh një audiencë të caktuar në bazë të venddodhjes. Për këtë arsye shumë biznese lokale përdorin reklamat e Facebook. Është shumë e rëndësishme që reklama të caktuara t’i testoni në një audiencë të vogël dhe më pas të zhvendoseni në një audiencë më të gjerë. Në këtë mënyrë shmangni çdo zhgënjim dhe përmirësoni strategjinë tuaj të marketingut.

2. Reklamat ne YouTube (YouTube Commercials)
YouTube është një kanal tjetër që ju mund të përdorni për të promovuar biznesin tuaj. Madje, reklamat janë cilësuar si me efektive për shënjuar një audiencë specifike. YouTube përdor teknologjinë e kërkimit (të njëjtë si dhe Google), por me një kosto më të ulët se Google AdWords. Në këtë mënyrë përfitoni cilësinë në një buxhet më të ulët.

3. Instagram
Instagram është një tjetër aplikacion ideal për t'u lidhur me klientët afër jush, duke përdorur veçori të tilla si etiketat e vendndodhjes dhe hashtags nga qyteti ose shteti juaj. Nëpërmjet tij mund të bini në kontakt me klientë potencial që kanë një audiencë të madhe të ndjekësve (followers) dhe t’i ofroni një produkt ose shërbim falas dhe të përfitoni marketing në profilin e tyre. Haley Jean Marie, themeluesi i kompanisë së marketingut mediatik dhe krijimit të përmbajtjes “The Salt Influence”, gjithashtu rekomandon përdorimin e Instagram-it për t'u angazhuar dhe mbështetur bizneset e tjera lokale.

4. SEO (Search Engine Optimization)
Angazhimi në mediat sociale përmes tre llojeve të lartpërmendura të reklamave sigurisht ndihmon me SEO, por është e rëndësishme të forconi prezencën biznesit tuaj në internet. Kjo gjë realizohet vetëm duke optimizuar faqen tuaj të internetit. Është e rëndësishme që biznesi juaj të shfaqet ndër të parët kur dikush e kërkon në internet. Sa më i lartë të renditet në faqen e rezultateve të Google, aq më e lartë është shansi i klientëve vendas të mësojnë për biznesin tuaj .

5. Marketing me anë te përmbajtjes (Content Marketing)
Marketingu i përmbajtjes gjithashtu mund të ndihmojë që biznesi juaj të renditet ndër të parët kur kërkohen në Google. Përdoret për të përshkruar shtimin e postimeve në faqen e internetit të kompanisë suaj për t'u renditur më lartë në motorin e kërkimit. Krijoni tema në blog që iu përgjigjen problemeve dhe pyetjeve të klientit që synoni. Këto postime do t’ju ndihmojnë të rrisni numrin e klientëve tuaj.

6. Marketing me anë të e-mail (Email Marketing)
Së fundmi, marketingu me anë të emailit është mënyra efikase për të qëndruar në kontakt me klientët e vjetër dhe për të bërë të rinj. Me anë të emailit ju mund t’i mbani të përditësuar me risitë dhe ofertat më të reja. Kështu mbeteni në kontakt pa qenë nevoja që një klient të bëjë një kërkim për ju pasi ju jeni aty për të.

Përqëndrimi i strategjisë suaj të marketingut në këto gjashtë mënyra do t’ju sjelli klientë të rinj në një kohë të shkurtër. Ndryshimin do ta vini re sapo të filloni t’i përdorni dhe t’i zbatoni këshillat për secilin kanal të marketingut dixhital.


*Të gjitha këto i ofron Manderina Promotions

Tuesday, October 29, 2019

Study in Europe fair in Tirana- Manderina's promotional campaign

Manderina Promotions, PR and Digital Marketing Company based in Albania successfully run a promotional campaign for the "Study In Europe" fair in Tirana, a project financed by European Commission.

Manderina Promotions was the selected company to run a promotional campaign targeting all the students in Albania who are interested to study in Europe for graduate, post graduate, research, academic exchanges etc.

About 34 universities from 18 countries in Europe were present at the Fair organized in 26th of October at Hilton Garden inn Tirana.

Manderina worked in cooperation with European Delegation in Tirana to contact all Universities, High Schools in Tirana, to produce and distribute leaflets in different places in Tirana, to produce and distribute posters, also to organize an online campaign through promoting event page in Study in Europe Facebook channel, and to reach more and more students through sharing the articles and news about the Event, at Visit Tirana and other our media channels.

We organized also interviews in the most important Tv Channels, such as Top Channel, National Public Broadcaster RTSH, A2 Cnn and other media such as Business Magazine etc

Manderina produced a TV spot, animated, dedicated to the event, which was broadcasted at Top Channel, and Club FM, also at the Trade Centers, QTU and TEG.

We are very happy to run such a successful campaign, resulted in a successful fair. More than 2000  people attended the event, 700 of them were students, interested to apply for the Universities represented in this Study Fair in Tirana.  This project was another great work in our portfolio.


Thursday, July 18, 2019

Instagram teston ndryshimin e ri të fshehjes së numrit të pëlqimeve


Instagram bëhet gati për ndryshime të tjera. Pas opsionit të ri, që nuk do t’i lejojë përdoruesit të postojnë komente me përmbajtje ofenduese, një masë kjo për të parandaluar bullzimin, tani ata do të tentojnë të fshehin numrin e pëlqimeve nëpër foto.

Kjo do të thotë se përdoruesit e rrjetit social, në postimet e tyre nuk do mund të shohin më numrin e atyre që e kanë pëlqyer por vetëm emrat, nëse klikojnë tek “others”.
Ky vendim është marrë pas disa shqetësimeve, të cilat bëjnë me dije se numri i pëlqimeve apo i komenteve që marrin të rinjtë dhe adoleshentët në postimet e tyre dhe krahasimi që i bëhet, mund të kontribuojnë në vetëvlerësimin e ulët dhe ndjenjat e pamjaftueshmërisë.

Update-i është në proçes testimi në disa vende si Australia, Zelanda e Re, Irlanda, Italia, Japonia apo Brazili dhe shumë shpejt pritet të bëhet në të gjithë vendet ku ka përdorues të rrjetit social. Sipas Mia Garlick, që është drejtuese e politikës së kompanisë “mëmë” Facebook, për pjesën e Australisë dhe Oqeanisë, qëllimi i këtij opsioni të ri është të largojë presionin që shpesh krijohet, nga numri i pëlqimeve që merren në postime. 
“Qëllimi është që përdoruesit të ndihen më pak të gjykuar dhe të shohim nëse ky ndryshim mund të ndihmojë njerëzit të përqëndrohen më pak te pëlqimet dhe më shumë në tregimin e historisë së tyre”- shprehet Garlick.

Atyre që ky ndyrshim mund të mos i pëlqejë janë ata që bëjnë biznes nëpërmjet Instagram-it, duke qenë se numri i “likeve” është i rëndësishëm për punën e tyre. Megjithatë kompania tha se kjo gjë nuk do të ndikojë në mjetet e matjes së të bërit biznes dhe përdoruesit do mund ta shohin ende listën e njerëzve që kanë pëlqyer një postim, edhe pse vetëm me emra. /Blitz.al/

Thursday, July 11, 2019

E dini arsyen e vetme që ju pengon të bëheni të suksesshëm?

Kur bëhet fjalë për arritjen e qëllimit dhe suksesit, shumica e njerëzve priren të përqëndrohen në plane afatshkurtra duke ngushtuar kështu mundësitë për të qenë i sukseshëm.
Në kërkimin e tyre për sukses, shumica e njerëzve priren të kenë pakënaqësi me gjendjen e tyre aktuale dhe tentojnë të përqëndrohen në dështimet e tyre, në vend që të jenë pozitivë dhe të sigurt.
Njerëzit shumë të suksesshëm, nga ana tjetër, përdorin një metodë të vertetuar shkencerisht që mbështeten vetëm te performancat e tyre të larta.
Të jesh mirënjohës siç duket ndikon në gjendjen tuaj emocionale duke ju bërë me optimist dhe duke i dhënë gjithçkaje që ndodh në jetën tuaj. Kjo është mbështetur edhe nga hulumtimi i shkencave psikologjike që zbulon se mirënjohja është fuqimisht dhe vazhdimisht e lidhur me lumturinë më të madhe të një individi.
Prandaj, mirënjohja rrit shanset për të arritur sukses ndërsa përpiqeni të bëheni më të mirë në atë që bëni. Siç ka thënë Oprah Winfrey: "Jini mirënjohës për atë që keni; kështu do të keni më shumë. Nëse përqendrohesh në atë që nuk ke, asnjëherë nuk do të jesh i kënaqur”.
Nga ana tjetër, nëse nuk jeni mirënjohës, keni tendencën për të mbajtur një mentalitet negativ, i cili do ta pengojë thellësisht rritjen tuaj.


Ndiq këto këshilla:

Krijo një listë mirënjohje
CEO i Facebook Mark Zuckerberg e pranon këtë sjellje si një aspekt të rëndësishëm të suksesit të tij. Në fakt, gjatë përvjetorit të 10-të të Facebook, ai zbuloi se si ai sfidoi veten për të shkruar një shënim falënderimi çdo ditë, sepse ai beson se kjo është një mënyrë për t'i bërë gjërat më mirë. Ju mund të filloni të shkruani në një listë për gjërat që jeni mirënjohës që i keni në jetën tuaj, qoftë persona, gjëra materiale apo arritje. Ju mund të ktheheni listës që keni bërë dhe të shihni se sa duhet të jeni mirënjohës edhe për momentet kur ndiheni të dekurajuar.

Mos harroni dështimet tuaja
Ndërsa është në natyrën tonë të kemi frikë nga dështimi, ne mund ta kthejmë atë duke e përdorur atë si një mjet për të qenë më mirënjohës në jetë. Kur kujtojmë vështirësitë tona, sfidat me të cilat ballafaqohemi, ose momentet që u mposhtën, mendojmë për sa kemi arritur dhe për të gjithë ndihmën që morëm gjatë rrugës.
Duke parë se ku keni dështuar ju do ta keni më të lehtë për t’u përmirësuar. Është e rëndësishme për të mësuar nga gabimet e kaluara dhe të ecni përpara. "99% e suksesit është ndërtuar mbi dështimin". - Charles Kettering.

Kontrolloni mendimet tuaja
Ndonjëherë, truri ynë na manipulon për të menduar për skenarët "Po sikur" apo "çfarë mund të kishte ndodhur nëse". Këto mendime nuk do t’ju bëjnë aspak mirë, por do t’ju bëjnë të ndjeni keqardhje për veten tuaj, gjë e cila mund të shkatërroj produktivitetin tuaj. Përpiquni të mendoni më shumë për qëllimet tuaja në jetë, shmangni mendimet negative dhe qëndroni optimist .

Kur vetëvlerësimi kthehet në boomerang
Sigurisht është mirë të kesh besim të mjaftueshëm në aftësitë e tua, por ndonjëherë vetëbesimi i madh kthehet në boomerang. Nëse dëshironi të jeni të suksesshëm, keni nevojë për ndihmë nga njerëzit përreth jush. Në vend që t'i atribuoni vlera vetëm vetës tuaj, mendoni se si mund të nxisni bashkëpunimin në vendin tuaj të punës.

Shmangni ankesat
Ankimi ndoshta mund të jetë armiku numër një i mirënjohjes. Është diçka që ju ndalon të shihni anën e mirë të gjërave. Kjo ju ngadalëson kur jeni duke u përpjekur të punoni për diçka, sepse në vend që të fokusoheni në atë që dëshironi të arrini, fokusoheni në faktorë të tjerë të panevojshëm.
Gjeni guximin të pranoni që nuk do të jeni gjithmonë në një situatë perfekte, por të shfrytëzoni sa më shumë nga ajo dhe të mësoni sa më shumë që mundeni për çdo përvojë.

Përqafoni të metat tuaja
Edhe nëse kjo tingëllon klishe, duhet ta fiksoni se askush nuk është i përsosur. Gabimet apo të metat tuaja ju bëjnë unik dhe të dalloni nga të tjerët. 

Monday, February 18, 2019

Manderina Promotions flet me intellinews.com për turizmin në Shqipëri

Turizmi përtej plazhit në Shqiperi/ Tourism beyond the beaches in Albania
Nga Clare Nuttall/ Intellinews

Gazetarja Clare Nuttall e Intellinews flet me disa aktorë të turizmit në Shqipëri, Ajo interviston edhe znj Alma Gërxhani dhe znj.Eva Kushova, drejtueset e Manderina Promotions, kompani PR dhe marketing në Tirane që ka krijuar dhe portalin turistik Visit Tirana.  


Turizëm përtej plazhit në Shqipëri
Vendet e Europës Lindore dhe shtetet fqinje Ballkanike ofrojnë shumë paketa turistike për sezonin e verës nëpër plazhe, ndërsa Shqipëria gradualisht është duke diversifikuar paketat turistike.
Turizmi dhe industritë e ngjashme tashmë përbëjnë më shumë se një të katërtën - 26.2% të GDP-së së Shqipërisë, një përqindje e lartë, e cila i konkurron me destinacionet kryesore turistike si Greqia, Italia dhe Turqia, sipas të dhënave nga Këshilli Botëror i Udhëtimeve dhe Turizmit (WTTC) . 

Megjithatë, njerëzit e kësaj industrie besojnë se ka potencial të madh për të zgjeruar llojet e turizmit që ofrohen dhe të qëndrojnë larg pakteva të pushimeve tradicionale.

"Numri më i madh i turistëve vijnë për bregdetin dhe janë kryesisht turistë nga Evropa Lindore, por edhe Kosova dhe Maqedonia", thotë Alma Gerxhani nga ‘Manderina”, kompania e Marketingut dhe PR që ka krijuar portalin www.visit-tirana.com 

"Edhe pse ka patur gjithmonë grupe udhëtarësh perëndimorë të interesuar për turizmin kulturor - ata që vizitojnë vendet e UNESCO të Shqipërisë - sërish shifrat janë ende të vogla". Dy bashkë-themelueset e Manderina, Alma Gërxhani dhe Eva Kushova kane listuar potencialet për turizmin në Tiranë, duke shtuar turizmin e aventurës, udhëtimet në natyrë, rafting, alpinizëm, ecje, ture me biçikleta, hipizëm  dhe llojet e tjera të pushimeve.

"Sot shumica e turistëve janë të përqendruar në muajt e verës, shumica e pushuesve janë nga Europa Lindore, që vijnë prej paketave një ose dy javore pushime në plazh”, shprehet Matteo Colangeli, kreu i zyrës së EBRD në Tiranë, në një intervistë me IntelliNews.

"Sigurisht, ky vend ka potencial mund të ofroj më shumë se kaq, duke tërhequr njerëzit në pjesët e tjera të Shqipërisë. Shqipëria ka natyrën, malet, ushqimin dhe kulturën, kështu që mund të tërheqë turistë të pavarur dhe që paguajnë më shumë, dhe të mos synojë vetëm turmën e turistëve me paketa të përfshira të gjitha.”

 

Amfitatri i Butrintit UNESCO. Burimi: Pudelek

Problemi imazhit i Shqipërisë
Themeluesit kompanive të pavarura turistike thonë se ata kanë të bëjnë me njerëz që tashmë janë të vetëdijshëm për atraktivitetin e Shqipërisë, qoftë kulturë, natyrë, kuzhinë apo mundësitë për sportet në natyrë dhe aventura. Por udhëtarët e tillë janë të paktë. Për pjesën më të madhe, Shqipëria ka një problem të imazhit me varfërinë dhe krimin, dy fjalë qe e shoqëron imazhin e vendit. Dhe mbi të gjitha, ka pasur një dështim për të promovuar turizmin e vendit përtej pushimeve të plazhit.
Që nga rënia e komunizmit, thotë znj Gërxhani nga Manderina Promotion, bordi turistik dhe operatorët turistikë zgjodhën opsionin më të lehtë të marketingut turistik: "plazhet jugore që duken si Greqia, por janë më të lira". Ka pasur një përpjekje për të bërë këtë lidhje dhe referencë me plazhe ku njerëzit ndjehen shumë të sigurt kur shkojnë në pushime. Por unë do të theksoja më shumë përvojat lokale, do të doja të theksoheshin mundësite që pushimet të shtriheshin përtej plazheve tek qytetet UNESCO dhe zonat rurale. Kjo do të ishte shumë më e dobishme për komunitetet lokale, "thotë ajo.

Themeluesit e Manderinës thonë se në kryeqytetin shqiptar nuk kishte pothuajse asnjë informacion në gjuhën angleze, kështu që ata filluan portalin e Visit Tirana, duke ndjekur modelet e vendeve të suksesshme për qytete si Kopenhagen. Kjo u bë krejtësisht me iniciativën e tyre dhe më vonë tërhoqi vëmendjen e kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Erjan Veliaj, i cili përshëndeti ekipin e Manderinës për promovimin e qytetit, duke u shprehur se "shpeshherë Visit Tirana e bën më mirë këtë promovim sesa disa prej nesh në Bashki që janë të ngarkuar për ta bërë këtë punë!"Plani tani është ky vizion të zgjerohet në të gjithë Shqipërinë.

E pyetur se përse njerëzit duhet të vizitojnë Shqipërinë, znj Gërxhani rendit disa arsye: "Natyra është e bukur, kultura e pasur, ne jemi shumë të lashtë, kemi qenë këtu prej shumë kohësh, gjuha jonë është një nga më të vjetrat në botë. Njerëzit janë një nga pasuritë tona më të mëdha, shumë mikpritës, mikpritje të vërtetë, ketu turistët nuk konsiderohen si klient, por si miq. Banorët lokale edhe nëse nuk kanë shumë për të ofruar, përsëri mundohen të ofrojnë diçka "

Znj. Eva Kushova ofron një perspektivë shtesë: "Tani Tirana ka tjetër liri, tjetër frymë, një atmosferë ndryshe vecanërisht me gjallërinë e të rinjë. Qyteti është plot me njerëz që e shijojnë jetën. Ne kemi vuajtur shumë dhe tani po ecim gradualisht, dhe ky ndryshim është shumë interesant për t'u parë edhe nga turistët".Tirana's central Skenderbeg Square

Përballja me një fluks turizmi

Ka tregues pozitivë dhe evente të shtuara, si psh Festivali që organizoi Visit Tirana për fotografinë, një Festival vjetor me fotot e postuar në konkurset e mediave sociale, ku janë angazhuar të rinj, të huaj dhe shqiptarë, gjë që tregon një interes të shtuar për të tilla evente promovuese.
Të dhënat nga agjencia shtetërore e statistikave Instat tregojnë një rritje të vazhdueshme të numrit të turistëve që vizitojnë Shqipërinë çdo vit, me ardhjen e turistëve të huaj deri në 15.8% më shumë se në vitin 2018. Megjithatë numri gjithnjë e më i madh i të sapo ardhurve ka hedhur nxjerrë në pah dhe probleme në zonat me infrastrukturë jo të zhvilluar.
Infrastruktura është një çështje për kompanitë në të gjithë ekonominë, me turizmin jo më pak të prekur nga sektorët e tjerë. "Natyrisht, ka potencial, por ka shumë që duhet bërë për të shfrytëzuar potencialin. Sigurisht, infra është një çështje e madhe,”- thotë Colangeli i EBRD-së, duke përmendur infrastrukturën e energjisë dhe infrastrukturën komunale siç është menaxhimi i ujit në krye të çështjes së dukshme të infrastrukturës së transportit.
Për shembull, nga aeroporti i vetëm ndërkombëtar i Shqipërisë në Tiranë, në plazhet e Shqipërisë jugore, është një udhëtim që zhgjat pesë deri në gjashtë orë. Megjithatë, Shqipëria ka të ngjarë të ketë të paktën një aeroport shtesë para se të ketë plane për të ringjallur aeroportin e papunë në Kukës dhe për të ndërtuar një aeroport të ri në qytetin bregdetar të Vlorës.
Në anën tjetër, thotë Gërxhani, "kalimi i fokusit nga plazhi tek aventura dhe atraksionet ne brendesi te vendit është një zgjidhje e mirë”. 
Dedmdreaj bën një pikë të ngjashme, duke thënë se udhëtimet 4WD janë shume të pëlqyera nga turistet e adventurës, pasi ato bëjnë të mundur për të vizituar pjesë të Shqipërisë ku "edhe shumica e shqiptarëve ende nuk e kanë vizituar ".

Kush përfiton nga turizmi?
Turizmi është një nga sektorët më të mëdhenj të ekonomisë shqiptare, dhe - së bashku me energjinë - ishte një nga kontribuesit kryesorë të rritjes më të shpejtë nga sa pritej në gjysmën e parë të vitit 2018.
Turizmi është gjithashtu i rëndësishëm edhe në një nivel mikro. Z.Cakoni i Good Albania vlerëson se një vizitë e vetme ne nje vend rural vlen dy muaj rroge për një familje atje. "Është shumë e rëndësishme për këto zona rurale dhe për familjet që të marrin mbështetje nga ky lloj turizmi", thotë ai.
Por, ai beson se jo të mjaftueshme nga të ardhurat nga turizmi është duke shkuar drejt komuniteteve lokale. "Ne duhet të bëjmë një punë shumë më të mirë në theksimin e asaj që është më e mirë për Shqipërinë dhe të mos përqëndrohemi te mysafiri i përkohshëm që dëshiron të shohë qytetin me guide. Ata kontribuojnë me 10-20% të çmimit të turit tek njerëzit lokalë, pjesa tjetër shkon tek restorantet e mëdha, hotelet, operatorët turistikë. Me të vërtetë duhet të bëjmë një punë më të mirë duke u përqendruar më shumë tek njerëzit vendas sesa në qytetet dhe strukturat e medha turistike".

Sunday, January 6, 2019

Cilat jane trendet e Marketingut Dixhital per 2019?

Mediat sociale absolutisht kane pushtuar tashme cdo industri, dhe bizneset nuk mund ta injorojne dot si platforme per te reklamuar produktet e tyre. Qe te bejne fushata per te shitur produktet apo sherbimet te konsumatori ata duhet te dijne trendet e vitit qe sapo hyme, ose tia lene ne dore kete, kompanive te specializuara per Dixhital Marketing. Ne po japim disa trende si po ndryshojne mediat sociale kete vit

Facebook
Facebook eshte platforma numer nje ne bote. Absolutisht me e perdorshmja qe nga Amerika e deri ne Kine. Por tashme te rinjte dhe pse e kane nje llogari, nuk kane qejf ta perdorin. Hyjne e kontrollojne por nuk e perdorin masivisht. Nderkohe perdoruesit me te medhenj jane moshat e dyta dhe te treta. E ndersa konsumatori me i madh i shume produkteve jane te rinjte, ata qe merren me marketing duhet ta kene parasysh se ku e gjejne audiencen e duhur, per fushaten e duhur.

Instagram
Platforma me rritjen me te shpejte ne bote. Dhe pse i perket serish te njejtit pronar, pra Zuckenbergut, Instagrami eshte me i lehte per tu perdorur nga gjithe moshat. Mjaft nje foto me celular, dhe e hedh direkt ne Instagram. Aty madje po perfshihen te rinjte, dhe femijet dhe eshte nje platforme disi me e sigurt dhe per ta. Instagrami po forcon mjetet e veta te reklamimit, dhe mbetet nje menyre shume e shpejte per te shkuar te konsumatori

Video
Video marketing eshte e domosdoshme per bizneset. Ne nje video mund te thuhet ajo qe nuk shprehet me shume fjale. Rreth 73% e amerikaneve shohin video, ne Youtube. Shumica e tyre jane krijuar nga kompanite qe merren me dixhital marketing. Dhe jo vetem ne Youtube, por dhe ne Facebook, videot jane shume te rekomanduara dhe te shikuara.

Live video
Kjo ndahet nga video dhe gjithnje preferohet shume, pasi ju ben juve percjelles te nje lajmi te fundit, dhe jep emocionin e dickaje reale qe po ndodh. Vecanerisht kur ne live streaming perfshihet nje influencer, pra nje person i famshem, sigurisht efekti eshte shume me i madh

Kontenti ende vlen
Mund te postosh sa te duash, por nje kontent i mire bie ne sy dhe krijon audience fikse dhe te besuar. Lexuesit bejne dallimin se ku kontenti eshte i kuruar dhe i besueshem.

Email i personalizuar
Emali eshte menyra me popullore e komunikimit te institucioneve, korporatave dhe gjithe ceshtjeve te biznesit. Nderkohe email marketing duhet te jete i personalizuar. Nese sot dergon nje email prezantues, neser duhet ta vazhdosh me cmimin e produktit, dhe me nje demo si funksionon ai. Pra nuk duhet te mjaftohet vetem me nje email

Voice interaction
Google i ka dhene mundesine njerezve te kerkojne dicka dhe ajo te shfaqet menjehere. Por vec google ka platforma te tjera si Siri, Alexa etj. Kjo tendence do vazhdoje dhe keto platforma do permiresojne rezultatet qe ato nxjerrin per kerkesat e klienteve

Vit te mbare per gjithe kompanite qe merren me Dixhital Marketing
Manderina staff